Portal Zdrowia - zdrowie,alergia,astma,ciąża,grypa,choroba,uroda

Zamów newsletter z poradą dnia

Szczegóły artykułu

Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży.

autor: dariusz.czaprowski kategoria: Zdrowie dziecka

Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży.

 

Zaburzenia postawy ciała, czasem określane mianem wad, są coraz częściej spotykanym zjawiskiem wśród dzieci i młodzieży. Przede wszystkim jednak należy - korzystając z właściwej diagnostyki - określić, czy nieprawidłowość stwierdzona u naszego dziecka jest rzeczywiście groźna i może powodować poważne konsekwencje zdrowotne, czy jest jedynie np. związana jego z wiekiem  i naturalną skłonnością do zmienności sylwetki (co ma miejsce chociażby w okresie dojrzewania).

Bardzo częstym zjawiskiem jest nieumiejętne diagnozowanie rzeczywistego ryzyka zaburzeń postawy ciała dla funkcji układu ruchu, czy też układu krążeniowo-oddechowego dziecka. W związku z tym zdarzają się przypadki, że dziecko wymagające specjalistycznej opieki jej nie otrzymuje. Na przeciwnym biegunie znajdują się równie częste sytuacje, gdy dziecko poddawane jest intensywnym ćwiczeniom, do których nie ma medycznych wskazań.

Obydwa przypadki są równie niebezpieczne. Dlatego tak ważne jest, żeby rodzice zaniepokojeni sylwetką dziecka szukali pomocy u osób specjalizujących się w diagnostyce i terapii zaburzeń postawy ciała dzieci i młodzieży. Specjaliści ocenią, czy to, co wzbudza obawy opiekunów jest realnym zagrożeniem dla zdrowia ich dziecka, czy jest efektem np. fizjologicznej, czyli naturalnej zmienności postawy ciała z wiekiem.

 

Zasadniczo wady postawy ciała dzieli się na wrodzone i nabyte.

Pierwsze z nich to wady, z którymi dziecko przychodzi na świat. Należą do nich różne deformacje w obrębie kończyn dolnych (stopy końsko-szpotawe, wydrążone, piętowe i inne) czy też kręgosłupa (np. wrodzone skrzywienia boczne kręgosłupa o podłożu neurogennym lub kostnym, czy też wrodzony kręcz szyi). Natomiast nabyte wady postawy ciała mogą być efektem przebycia przez dziecko różnych chorób. Określa je się wtedy mianem wad nabytych rozwojowych. Przykładem są tzw. jałowe martwice kości, wśród których stosunkowo często występuje choroba Scheuermanna (dotycząca kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego ) lub choroba Osgood-Schlattera (dotykająca guzowatości kości piszczelowej). Schorzenia te będą objawiały się przede wszystkim zgłaszanymi przez dziecko dolegliwościami bólowymi, zwłaszcza po wysiłku. Choroba Scheuermanna powoduje z czasem zaokrąglenie pleców, podczas gdy Osgood-Schlattera utykanie. Jeżeli dziecko często narzeka na bóle pleców czy nóżek, po pierwsze trzeba określić, czy powoduje to zaniechanie przez niego takich aktywności codziennych, które do tej pory sprawiały mu przyjemność. Jeżeli dziecko lubiło się bawić w pewnych pozycjach i nagle zaczęło ich unikać, skarżąc się na ból, może to być wskazaniem do zaczerpnięcia konsultacji lekarskiej. To, co powinno również zaniepokoić rodzica, to stały charakter bólu (tzn. utrzymujący się powyżej 48 godzin), bóle nocne oraz pojawienie się zaburzeń czucia, osłabienie siły mięśniowej czy też nietrzymanie moczu lub kału. Natomiast uspokajające są takie cechy bólu, jak: niestałość, pojawianie się w różnych lokalizacjach ciała oraz samoistne jego ustępowanie. Ważne jest także, by ból nie powodował ograniczeń ruchomości tułowia i kończyn.

Drugą grupą wad nabytych są wady nawykowe. Są one największą grupą przyczyn nieprawidłowości w obrębie układu ruchu. Głównym czynnikiem sprawczym jest tutaj tzw. czynnik środowiskowy. Pod tym pojęciem kryje się styl życia dziecka, sposób spędzania wolnego czasu, warunki nauki, aktywność fizyczna itd. Obecnie uważa się, że dzieci prowadzą tzw. sedenteryjny, czyli siedzący tryb życia. Niektóre badania pokazują, że dzieci w wieku szkolnym pozostają w ciągu dnia (wyłączając sen) nawet 13 godzin w pozycjach pasywnych. Gdy prześledzimy plan dnia naszego dziecka, począwszy od przebudzenia do pójścia spać, okaże się, że często jedynym ruchem dziecka jest przemieszczanie się w obrębie mieszkania. Oczywiście dzieje się tak głównie w okresie nauki szkolnej. Na szczęście są wakacje i daje to większe możliwości, przynajmniej częściowego, nadrobienia zaległości w aktywności fizycznej. Każdy rodzic powinien jednak pamiętać, że warunkiem prawidłowego rozwoju jego dziecka jest - i należy to stanowczo podkreślić - codzienna dawka godzinnego ruchu, który będzie powodował u dziecka uczucie zmęczenia. Niestety z moich obserwacji i wielu rozmów z rodzicami wynika, że tak jak kiedyś karą dla dziecka było zakazanie wyjścia na podwórko, tak teraz wyłączenie komputera lub telewizora i polecenie wyjścia np. na plac zabaw, jest postrzegane przez dziecko jako największy oręż rodzica w “walce” ze swoją pociechą.

Biorąc pod uwagę fakt, że czynnik środowiskowy jest najistotniejszy z punktu widzenia powstawania wad postawy ciała, należy dążyć do takiego zorganizowania planu dnia dziecka, by stworzyć mu warunki do minimum jednej godziny ruchu dziennie. Ponadto istotne są odpowiednie warunki do nauki. Krzesło oraz biurko muszą być tak dobrane, żeby stopy znajdowały się na podłodze. Kolana i stawy biodrowe powinny być zgięte pod kątem ok. 90 stopni. Dobrze by było, gdyby na blacie stołu znajdowała się ukośna podkładka umożliwiająca położenie na niej książki lub zeszytu. Ułatwia to utrzymanie prawidłowej pozycji siedzącej bez konieczności nachylania się nad biurkiem (ryc.1).

 

 

ryc 1 Ryc.1

 

Rodzice powinni mieć również świadomość, że dzieci najwięcej uczą się od nich samych. Małe dziecko instynktownie wykonuje wszystkie czynności w sposób chroniący kręgosłup i stawy kończyn. Z czasem jednak obserwuje, jak mama lub tata wykonują różne czynności (np. odkurzanie) i zaczyna je powielać, utrwalając nieprawidłowe nawyki. Każdy z nas ma pewne przyzwyczajenia ruchowe (sposób siedzenia, chodu, pracy itd.) i wiemy, jak trudno jest te nawyki zmienić. Dlatego też pilnujmy, by nasze dziecko nie utrwalało sobie złych stereotypów ruchowych w myśl zasady, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć (ryc.2 - niewłaściwa postawa ciała).

 

ryc 2 Ryc.2

 

 

 

 

Ocena postawy ciała powinna być oparta o wiarygodne, obiektywne narzędzia diagnostyczne. Często takie badanie ma tylko charakter oceny wzrokowej. Niestety daje to spore możliwości przeoczenia nieprawidłowości lub - jak wspomniałem wcześniej - nadinterpretacji niewielkich zaburzeń. Dlatego też należy korzystać z pomocy lekarzy, ortopedów dziecięcych lub fizjoterapeutów, mających doświadczenie z zakresu ortopedii pediatrycznej. Z pewnością wykorzystają nie tylko swoją wiedzę, lecz również urządzenia takie jak Skoliometr, Inklinometr czy Plurimetr. Pozwalają one w obiektywny sposób ocenić np. krzywizny kręgosłupa. Coraz częściej spotyka się także różne metody fotorejestracji sylwetki. Polegają one na zarejestrowaniu postawy ciała dziecka za pomocą zdjęć cyfrowych w różnych pozycjach wyjściowych (stanie przodem, bokiem, tyłem). Zdjęcia wykonuje się zazwyczaj na tle tzw. siatki Haglunda, czyli narysowanej bezpośrednio na ścianie lub na specjalnym ekranie siatki. Metoda ta pozwala na ocenę wzajemnego położenia różnych części ciała i podejmowanie na tej podstawie decyzji diagnostyczno-terapeutycznych oraz prowadzenie dokumentacji i oceny zmian sylwetki dziecka z wiekiem. Niektóre laboratoria w Polsce dysponują ponadto tzw. systemami analizy ruchu. Są to niezwykle precyzyjne narzędzia diagnostyczne, pozwalające na rejestrację i analizę każdej czynności ruchowej człowieka (np. chodu, biegu, skoku). Dzięki takiemu badaniu, często połączonemu z oceną czynności mięśni wykonaną za pomocą powierzchniowego (nieinwazyjneg) EMG, można bardzo dokładnie określić funkcję układu ruchu człowieka. Daje to bardzo duże możliwości - nie tylko diagnostyczne, lecz również terapeutyczne. Umożliwia bowiem dobranie postępowania leczniczego do dokładnie zdiagnozowanych, indywidualnych zaburzeń w obrębie układu ruchu dziecka (ryc.3).


 

ryc 3 Ryc.3

 

Na koniec chciałbym przytoczyć dwa proste testy diagnostyczne, które każdy rodzic może wykonać w domu z dzieckiem.

1. Jeżeli chcecie Państwo sprawdzić, czy stopy dziecka funkcjonują prawidłowo, a macie wrażenie, że są płaskie, poproście je, aby stanęło na palcach. Jeżeli w tym momencie wysklepienie się pojawi (jak na ryc.4), nie ma powodów do niepokoju.

 

ryc 4 Ryc.4

 

Stopa Państwa dziecka jest jeszcze słaba ale z dużym prawdopodobieństwem po zakończeniu procesu wzrostu będzie funkcjonowała prawidłowo. Ocena ta ma szczególne znaczenie u dzieci młodszych - 3, 4-letnich. Często rodzice są zaniepokojeni, że stopy ich dziecka nie wyglądają jak miniatura stopy dorosłego człowieka. Oczywiście tak nie jest. Należy bowiem pamiętać, że o ustabilizowaniu postawy ciała dziecka można mówić dopiero w wieku ok. 7 lat. Dlatego też posłużenie się tym prostym testem diagnostycznym pozwoli uniknąć niepotrzebnego narażania dziecka i rodziców na stres związany z niewskazanymi ćwiczeniami lub noszeniem różnego rodzaju wkładek.

 

2. Drugim, bardzo czułym diagnostycznie testem, jest tzw. test Adamsa.

Dziecko rozebrane do bielizny staje tyłem do rodzica, który siedzi na krześle. Następnie powoli dziecko wykonuje skłon w przód. Rodzic obserwuje, czy prawa i lewa część tułowia znajdują się na tym samym poziomie. Jeżeli zauważycie Państwo, że np. prawa tylna część klatki piersiowej jest wyżej niż strona lewa, warto udać się do specjalisty w celu przeprowadzenia dokładnej diagnostyki. Warto również zaobserwować w trakcie skłonu lub po jego dokonaniu, czy dziecko zachowuje tor ruchu - tzn. czy nie kieruje się bardziej w kierunku lewej lub prawej kończyny dolnej (ryc.5).

 

ryc 5 Ryc.5 

 

Dr Dariusz Czaprowski

Kierownik Centrum Postawy Ciała

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego

ocena: 3 przeczytało: 9373 dodaj komentarz
dodaj do:
Tagi: dzieci kręgosłup rozwój dziecka zgrabna sylwetka

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz

Komentowanie dostepne tylko dla zalogowanych uzkownikow

Zobacz również

10 zasad racjonalnego żywienia kobiety ciężarnej

Sposób odżywiania w okresie poprzedzającym ciążę i podczas jej trwania, ma szczególne znaczenie dla prawidłowego przebiegu ciąży,  rozwoju dziecka i stanu zdrowia po jego urodzeniu. Nie musisz restrykcyjnie ograniczać menu. Jednak o pewnych produktach lepiej zapomnieć, a inne z kolei warto ograniczyć. Poniżej kilka zasad racjonalnego żywienia , których powinna przestrzegać kobieta ciężarna: 1)      Dieta w ciąży powinna zawierać pełnoziarniste produkty zbożowe , ponieważ są cennym źródłem białka, błonnika i witamin z grupy B - pełnoziarniste makarony,…

ocena: autor: Marta kategoria: Ciąża i poród przeczytalo: 3410

Sposoby na kolkę niemowlęcą

Zwykle dokucza maluszkom pomiędzy pierwszym, a trzecim miesiącem życia. Pojawia się zazwyczaj o tej samej porze (przeważnie wieczorem). Dziecko nagle zaczyna przeraźliwie krzyczeć, pręży się, ma wzdęty brzuszek i macha nóżkami. Poniżej kilka sposobów na złagodzenie uciążliwej kolki często towarzyszącej niemowlakom: 1)      Zrób ciepłą kąpiel lub okład - polewaj brzuszek ciepłą wodą i delikatnie masuj, jeśli malec nie lubi kąpieli możesz zastąpić ją ciepłym okładem. To podziała rozkurczająco. 2)      Unikaj potraw zawierających…

ocena: autor: Marta kategoria: Zdrowie dziecka przeczytalo: 2711

Nietolerancja pokarmowa

Nietolerancja pokarmowa przyczyną wielu dolegliwości.  Podobno w XXI wieku, każde dziecko rodzi się z alergią. Katar, atopowe zapalenie skóry czy bóle brzucha to objawy, które często kojarzymy z alergią. Dla większości niemowląt z wysypką diagnoza brzmi: alergia na białko krowie. Ale w przypadku alergii pokarmowych, cierpi na nie mniej niż 2% osób. Natomiast szacunkowo nawet u 45% populacji może występować nietolerancja pokarmowa. Objawy nietolerancji mogą się pojawić dopiero po pewnym czasie po spożyciu pokarmu. W związku z tym trudno jest ocenić który z nich powoduje nasze złe…

ocena: autor: dietetyk kategoria: Alergia przeczytalo: 3341

Pierwszy dzień w szkole - jak przygotować dziecko?

Zbliża się 1 września, dzień kiedy to poślesz swoje dziecko po raz pierwszy do szkoły. Dla wielu dzieci jest to bardzo stresujące przeżycie. Choć są bardzo ciekawe, co je czeka, mają również wiele obaw związanych z nowymi obowiązkami, z adaptacją w nowej grupie, czy nawet przed rozstaniem z rodzicami. Jak przygotować dziecko na to nowe doświadczenie, aby było jak najmniej stresujące? a)      Zadbaj, o to aby mieć dość czasu rano, by nie wychodzić w pośpiechu, obawiając się spóźnienia. Niech to będzie spokojny poranek, bez niepotrzebnego stresu.…

ocena: autor: Marta kategoria: Psychologia/samopoczucie przeczytalo: 2045

Rodzic jako coach - przewodnik swojego dziecka w drodze ku szczęściu i spełnieniu...

Od kilku lat pracuję jako coach, stale rozwijam się w tym kierunku i poszerzam swoje kompetencje w zakresie komunikacji, porozumienia bez przemocy, procesów grupowych, prowadzenia szkoleń, rozumienia relacji międzyludzkich i międzygrupowych – bardzo fascynuje mnie drugi człowiek i wszystko co z nim związane . Jednak przede wszystkim od sześciu lat jestem mamą i zastanawiam się,  jak wiedzę, którą wykorzystuję na co dzień zawodowo, mogę równie skutecznie wykorzystać w procesie towarzyszenia moim dzieciom w rozwoju, poznawaniu świata, budowaniu systemów wartości, swojej tożsamości czy…

ocena: autor: redakcja kategoria: Zdrowie dziecka data: 2011-02-23 22:31:59 przeczytalo: 3845

Otyłość może dotknąć również Twoje dziecko! Co robić?

Otyłość i jej początkowe stadium zwane nadwagą, to choroba związana z występowaniem zwiększonej ilości tkanki tłuszczowej w organizmie.  Jest to typowa choroba cywilizacyjna. W ciągu ostatnich 20 lat obserwuje się podwojenie częstości jej występowania. Problem otyłości dotyczy zarówno dorosłych jak i dzieci. W Polsce odsetek dzieci z nadwagą i otyłością szacuje się na 16%. W krajach wysoko rozwiniętych odsetek ten jest wyższy i przekracza 20% (np. Niemcy), a czasami nawet 30% (USA). Biorąc pod uwagę globalne trendy, za kilka lat możemy spodziewać się podobnych wyników również w Polsce, o ile…

ocena: autor: Ola1 kategoria: Zdrowe odżywianie data: 2010-04-02 22:55:15 przeczytalo: 3686

Zdrowe przekąski dla najmłodszych

  Kiedy dziecko odczuwa głód między posiłkami, dobrze jest dać mu smaczną przekąskę. Najlepszymi z nich są te, które zapewnią maluchom dodatkową energię i składniki odżywcze, a przy tym są nadal naturalne. Zdrowych nawyków żywieniowych powinniśmy uczyć nasze pociechy już od najmłodszego. Smaki, które wówczas poznają zapamiętają na lata. Największymi „grzechami” rodziców jest podawanie dzieciom  produktów wysoko przetworzonych, typu fast food, chipsów czy gazowanych napojów. Niestety mogą one uzależniać i w konsekwencji prowadzić…

ocena: autor: redakcja kategoria: Dla najmłodszych data: 2011-06-01 22:50:49 przeczytalo: 3955

Jak wybrać plecak dla pierwszoklasisty?

Większość dzieci zaczynających szkołę podstawową nie ma wad postawy. Jednak już po kilku latach nauki, „zdobywają” nie tylko wiedzę, ale również liczne schorzenia kręgosłupa i stawów. Prowadzi do tego nieprawidłowa pozycja podczas siedzenia, źle dobrane krzesełka i ławki, mała ilość ruchu, a także codzienne dźwiganie ciężkich plecaków. Na dobór odpowiedniego krzesełka czy ławki rodzice praktycznie nie mają wpływu. To, na co jednak mogą zwrócić uwagę, to waga plecaka. Rodzice powinni pilnować, aby w plecaku dziecka znajdowały się tylko niezbędne książki, a …

ocena: autor: redakcja kategoria: Zdrowie dziecka data: 2011-08-21 19:30:41 przeczytalo: 105222
Brak wątków

Polecane produkty

Gripex control 12 tabl.

Postać: TABLETKI Opakowanie: 12 tabl. Producent: US PHARMACIA Wskazania: pierwsze…

PROTEFIX HIGIENA Szczot. d/prot.zęb. 1 szt

Postać: Szczoteczka Opakownaie: 1szt Producent: Queisser pecjalnie opracowana…

ZIAJA OLIWKOWE Mydło p/prysznic natur.odży

Postac: Mydło w płynie Opakowanie:500ml Producent:Ziaja ODPOWIEDNI DLA DZIECI OD 3…

Porady najczesciej czytane

Zdrowe przekąski do pracy

Zdarza Ci się podjadać między posiłkami? Najczęściej takie…

Porady najwyzej oceniane

Budowa i funkcje stawów

W układzie kostno – stawowym człowieka wyróżnia…

Portal Zdrowia

Copyrights © 2009 - 2010 portalzdrowia.pl - wszelkie prawa zastrzeżone - projekt Agencja Reklamowa Graffiti - web support

Portal Zdrowia nie ponosi odpowiedzialności za treść porad publikowanych przez jego użytkowników,
a jedynie umozliwia im wielostronną komunikację w tematach zdrowotnych.