Portal Zdrowia - zdrowie,alergia,astma,ciąża,grypa,choroba,uroda

Zamów newsletter z poradą dnia

Regulamin techniczny

Regulamin korzystania z serwisu portalzdrowia.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu portalzdrowia.pl, zwanego dalej serwisem.
Korzystając z serwisu użytkownik potwierdza tym samym zapoznanie się i wyrażenie zgody na przyjęcie warunków zawartych w niniejszym regulaminie. Jeżeli odwiedzający nie akceptuje podanych warunków powinien zaprzestać korzystania z serwisu.

Polityka Prywatności

Politykę prywatności określa oddzielny dokument znajdujący się tutaj: POLITKA PRYWATNOŚCI.

Regulamin dokonywania zakupów

Regulamin dokonywania zakupów określa oddzielny dokument pt. REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW.

Ograniczona Odpowiedzialność

Serwis portalzdrowia.pl został opracowany przez firmę Pharma Distribution Group sp. z o.o. (zwaną dalej PDG) w celu dostarczenia jego użytkownikom informacji merytorycznych na tematy szeroko pojętego zdrowia i zdrowego stylu życia od innych ludzi - zarówno profesjonalistów jak również nieprofesjonalistów (tj. osób nie posiadających wykształcenia medycznego lub okołomedycznego). Ponadto serwis umożliwia umożliwienia dokonywanie zakupów produktów leczniczych dostępnych bez recepty (w tym suplementów diety oraz kosmetyków) bezpośrednio od aptek indeksowanych na stronach portalu zdrowia.

Informacje zawarte w części serwisu poświęconej artykułom i poradom przedstawiają subiektywne poglądy internautów na tematy zdrowotne i treści te firma Pharma Distribution Group sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

W części serwisu będącej indeksem aptek internetowych, informacje tam zawarte są zarejestrowane na podstawie danych pochodzących od producentów. Wszelkie ewentualne błędy staramy się korygować na bieżąco, jednak również nie możemy brać odpowiedzialności za treści tam umieszczone. PDG nie ponosi odpowiedzialności za błędy ani za dane zarejestrowane na serwisie portazdrowia.pl.

PDG nie ponosi zatem żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie, zaistniałe lub ewentualne szkody lub straty poniesione w wyniku jakichkolwiek nieścisłości lub niekompletności danych wszelkiego rodzaju zawartych w serwisie portalzdrowia.pl. Prosimy jednak, o poinformowanie nas o wszelkich błędach w celu ich poprawienia.

Prawa autorskie
Zawartość serwisu (treści, układ graficzny oraz wszelkie inne dokumenty) stanowi własność PDG lub jej partnerów handlowych i jest chroniona prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych i innymi prawami.

Jeżeli wyraźnie nie stwierdzono inaczej, PDG upoważnia użytkownika do przeglądania serwisu oraz drukowania i kopiowania jego zawartości wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku lub w celach dokonania zamówienia produktów w pasażu aptek internetowych portalzdrowia.pl lub w aptece, w której produkty są wystawione do sprzedaży.

W przypadku stwierdzenia przez PDG naruszenia powyższych zapisów, a w szczególności w przypadku stwierdzenia kopiowania zawartości Serwisu i wykorzystywania go dla celów komercyjnych, PDG zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wystąpienia na drogę sądową i dochodzenia odszkodowania.

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów z tego wynikających jest sąd właściwy dla siedziby PDG.

Portal Zdrowia

Copyrights © 2009 - 2010 portalzdrowia.pl - wszelkie prawa zastrzeżone - projekt Agencja Reklamowa Graffiti - web support

Portal Zdrowia nie ponosi odpowiedzialności za treść porad publikowanych przez jego użytkowników,
a jedynie umozliwia im wielostronną komunikację w tematach zdrowotnych.